เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Printer)

ID : 1650
Brand : Datamax-Oneil
Model : M-4308II
Last Update : 15/02/2560 10:53 Preview : 10,461
DATAMAX M-4308II ได้รับการออกแบบเพื่องานระดับ SME ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม พิมพ์บาร์โค้ดด้วยความเร็ว 8 นิ้ว/วินาที ความละเอียด 300 dpi หน้ากว้าง 4"
ID : 81354
Brand : Datamax-O'Neil
Model : E-4204B Mark III
Last Update : 15/02/2560 10:31 Preview : 11,635
Datamax-O'Neil E-4204B Mark III เป็นเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดเล็กที่ออกแบบมาสำหรับหลากหลายของอุตสาหกรรม และงานที่ต้องใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่เชื่อถือได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย
ID : 81379
Brand : Datamax-O'Neil
Model : I-4212
Last Update : 15/02/2560 10:46 Preview : 10,838
Barcode Printer Datamax-O'Neil I-Class Mark II ได้รับการออกแบบเพื่องานระดับโรงงานอุตสาหกรรมพิมพ์บาร์โค้ดด้วย ความละเอียด 203 dpi, 300 dpi, และ 600 dpi ความเร็ว 12,10 และ 6 นิ้ว/วินาที ตามลำดับ หน้ากว้างการพิมพ์ 4" หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ หน่วยความจำ 32 MB SDRAM และ 64 MB Frash
ID : 81385
Brand : Datamax-O'Neil
Model : I-Class Mark II-4310
Last Update : 15/02/2560 10:46 Preview : 10,154
Barcode Printer Datamax-O'Neil รุ่น I-Class Mark II ได้รับการออกแบบเพื่องานระดับโรงงานอุตสาหกรรมพิมพ์บาร์โค้ดด้วย ความละเอียด 203 dpi, 300 dpi, และ 600 dpi ความเร็ว 12,10 และ 6 นิ้ว/วินาที ตามลำดับ หน้ากว้างการพิมพ์ 4" หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ หน่วยความจำ 32 MB SDRAM และ 64 MB Frash
ID : 81386
Brand : Datamax-O'Neil
Model : I-Class Mark II-4606
Last Update : 15/02/2560 10:47 Preview : 10,388
Barcode Printer Datamax-O'Neil I-Class Mark II ได้รับการออกแบบเพื่องานระดับโรงงานอุตสาหกรรมพิมพ์บาร์โค้ดด้วย ความละเอียด 203 dpi, 300 dpi, และ 600 dpi ความเร็ว 12,10 และ 6 นิ้ว/วินาที ตามลำดับ หน้ากว้างการพิมพ์ 4" หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ หน่วยความจำ 32 MB SDRAM และ 64 MB Frash
ID : 81396
Brand : Datamax-Oneil
Model : H-4212
Last Update : 15/02/2560 10:34 Preview : 10,306
Datamax-O'neil H-Class เป็นเครื่องพิมพ์ Barcode ที่มีความทนทาน ประสิทธิภาพและความสามารถสูงสุด เหมาะสำหรับองค์กรหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความกว้างสูงสุด ความเร็วและความละเอียดในการพิมพ์
ID : 81399
Brand : Datamax-Oneil
Model : H-Class-4408
Last Update : 29/11/2559 13:48 Preview : 10,014
Datamax-O'neil H-Class เป็นเครื่องพิมพ์ Barcode ที่มีความทนทาน ประสิทธิภาพและความสามารถสูงสุด เหมาะสำหรับองค์กรหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความกว้างสูงสุด ความเร็วและความละเอียดในการพิมพ์
ID : 81403
Brand : Datamax-Oneil
Model : H-4310
Last Update : 29/11/2559 13:46 Preview : 9,816
Datamax-O'neil H-Class เป็นเครื่องพิมพ์ Barcode ที่มีความทนทาน ประสิทธิภาพและความสามารถสูงสุด เหมาะสำหรับองค์กรหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความกว้างสูงสุด ความเร็วและความละเอียดในการพิมพ์
ID : 81405
Brand : Datamax-Oneil
Model : H-4606
Last Update : 29/11/2559 13:46 Preview : 9,987
Datamax-O'neil H-Class เป็นเครื่องพิมพ์ Barcode ที่มีความทนทาน ประสิทธิภาพและความสามารถสูงสุด เหมาะสำหรับองค์กรหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความกว้างสูงสุด ความเร็วและความละเอียดในการพิมพ์
ID : 81413
Brand : Datamax-Oneil
Model : H-6308
Last Update : 29/11/2559 13:55 Preview : 10,359
Datamax-O'neil H-Class เป็นเครื่องพิมพ์ Barcode ที่มีความทนทาน ประสิทธิภาพและความสามารถสูงสุด เหมาะสำหรับองค์กรหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความกว้างสูงสุด ความเร็วและความละเอียดในการพิมพ์
ID : 81510
Brand : Datamax-O'Neil
Model : p1115
Last Update : 15/02/2560 10:30 Preview : 10,322
Barcode Printer Datamax-O'Neil รุ่น p1115 ได้รับการออกแบบเพื่องานระดับโรงงานอุตสาหกรรมพิมพ์บาร์โค้ดด้วยความเร็ว 6 นิ้ว/วินาที ความละเอียด 300 dpi หน้ากว้าง 4" ระบบหน้าจอแบบสัมผัส (Touch Screen) โหลดกระดาษอัตโนมัติ ใช้ภาษา PCL ในการเขียนโปรแกรม มี Scalable Font 50 แบบ
ID : 81512
Brand : Datamax-O'Neil
Model : p1120n
Last Update : 15/02/2560 10:32 Preview : 10,339
Barcode Printer Datamax-O'Neil รุ่น p1120n ได้รับการออกแบบเพื่องานระดับโรงงานอุตสาหกรรมพิมพ์บาร์โค้ดด้วยความเร็ว 8 นิ้ว/วินาที ความละเอียด 300 dpi หน้ากว้าง 4" ระบบหน้าจอแบบสัมผัส (Touch Screen) โหลดกระดาษอัตโนมัติ ใช้ภาษา PCL ในการเขียนโปรแกรม มี Scalable Font 50 แบบ
ID : 112669
Brand : Datamax-Oneil
Model : M-4206II (DT/TT)
Last Update : 15/02/2560 10:52 Preview : 3,014
DATAMAX M-4206II(DT/TT) ได้รับการออกแบบเพื่องานระดับ SME ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม พิมพ์บาร์โค้ดด้วยความเร็ว 6 นิ้ว/วินาที ความละเอียด 203 dpi หน้ากว้าง 4"
ID : 114452
Brand : Datamax-O'Neil
Model : A-Class Mark II
Last Update : 15/02/2560 10:10 Preview : 3,141
Datamax A-Class Mark II เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องปริ้นบาร์โค้ด หน่วยความจำแบบ 64 และ 96 มีให้เลือกทั้งการพิมพ์บาร์โค้ดหน้ากว้าง 4" หรือ 6" และมีความละเอียดในการพิมพ์ 203, 300, 400 หรือ 600 dpi สามารถรองรับ RFID ได้